Milinski.com.pl nie jest już dostępna. Prosimy o przejście na stronę milinski.pl.

Malarstwo abstrakcyjne

Kiedy w 1839 roku wynaleziono fotografię, sztuka malarstwa stanęła pod znakiem zapytania. Wiadomym było, że artysta nie odwzorowuje rzeczywistości na płótnie tak, jak fotograf na zdjęciu. Malarze musieli znaleźć inną drogę, aby rozwijać się artystycznie.

Obrazy z Motywem Hazardu

Rozwój sztuki abstrakcyjnej

W drugiej połowie XIX wieku zaczęto uważać, że zadaniem sztuki nie jest odwzorowywanie wyglądu świata, ale interpretowanie go i przedstawianie na swój własny sposób, docierając do uczuć człowieka. Zaczęto dostrzegać, że barwy wywołują podobne emocje jak muzyka. Sam Wolfgang Goethe pragnął, aby malarstwo stało się tym samym co muzyka.

Pierwszy krok w tę stronę zrobił rosyjski malarz Wassily Kandinsky, który w 1910r. napisał pracę O duchowości w sztuce i nazwał tę sztukę sztuką abstrakcyjną - oderwaną od rzeczywistości widzialnej i obywającą się bez przedmiotu. To on stworzył pierwszy obraz abstrakcyjny - Akwarelę abstrakcyjną.

Wassily Kadinsky wierzył, że sztuka abstrakcyjna ma ogromną rolę w życiu człowieka. Jego zdaniem potrafiła ona uzdrowić duszę, która u współczesnego człowieka była pełna zagubienia, poczucia dezorientacji i niewiary.

Action painting

Drugim słynnym malarzem, który przyczynił się do rozwoju sztuki abstrakcyjnej, jest Jackson Pollock. Był on głównym przedstawicielem nurtu nazywanego malarstwem gestu (action painting), stanowiącym wariant abstrakcji. W pewnym momencie swojej kariery artystycznej Pollock zrezygnował z używania pędzi i rozchlapywał farbę na płótnie zamaszystymi, dynamicznymi gestami. Uzyskał w ten sposób efekt nieprzeniknionej głębi, która symbolizuje energię duchową, niemożliwą do zrozumienia przez wszystkich w ten sam sposób. Obrazy Pollocka przedstawiają wijące się smugi i linie, które splatają się, tworząc wielobarwną gęstwinę.
Do innych najważniejszych przedstawicieli abstrakcjonizmu należą między innymi: Kazimierz Malewicz, Enrico Accatino, Theo van Doesburg, Nahum Gabo i Piet Mondrian.